عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مزایای وفاداری :

صاحب­نظران دانش بازاریابی، مزایای زیادی را برای وفاداری برشمرده­اند که بعضی از بارزترین آنها عبارتند از:

 1. کاهش هزینه­های جذب مشتریان جدید: این هزینه­ها شامل قیمتی می باشد که شرکت در بار اول برای جذب هر مشتری متحمل می­گردد. این قیمت شامل هزینه­های تبلیغات مستقیم، کمیسیون فروش، نیروهای فروش، ترفیعات و… می باشد که مستقیماً برای جذب این مشتریان پرداخت می­گردد. این هزینه در سال اول نمی­تواند توسط درآمدهای حاصله تسویه گردد.
 2. کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمت­ها: مشتریان وفادار اغلب تمایل به پرداخت دارند و برای بهره گیری از کوپن­های تخفیف و دیگر ابزارهای ترفیعی علاقه اندکی از خود نشان می­دهند در حقیقت آن­ها به قیمت­ها حساس نیستند. هسکت و همکاران مدلی تحت عنوان زنجیره خدمت و سود ارائه کردند که نشان می­دهد که چگونه کیفیت خدمات باعث افزایش رضایت کارکنان و بهره­وری آنان و در نتیجه افزایش رضایت مشتری تا حدی که به وفاداری و در نتیجه سودآوری شرکت­ها منجر می­گردد.
 3. منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری؛
 4. عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش­بینی؛
 5. افزایش موانع برای ورود رقبای جدید (کورایتز[1]، 1998).

[1]. kooraytz

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی