عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های اثربخشی سازمانی

مدل‌های مختلفی برای مطالعه اندازه اثربخشی سازمانی ایجاد شده‌اند. این تنوع در مدل‌ها به‌دلیل ماهیت مفهوم اثربخشی، به ‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به ‌دلیل مفهومی ‌سازی‌های متنوع سازمان‌ هایی می باشد که مدل‌های مختلف اثربخشی را به‌ کار می‌گیرند.

 

2-2-3-1 مدل هدف[1]

به‌ گونه کلی، مدل هدف (نیل به هدف)، اثربخشی را به ‌عنوان تحقق کامل یا حداقل بخشی از اهداف سازمان تعریف می کند (فیضی، 1383: 252).

مدل سنتی اثربخشی، متکی بر نوعی از سازمان به ‌عنوان مجموعه‌ای از اجزایی می باشد که گرایش به رسیدن به اهداف دارند. در این دیدگاه یا مدل، اثربخشی به‌عنوان رسیدن یا حصول به پیامدهای سازمانی تعریف می گردد. در این مدل، تمرکز به ‌گونه زیادی بر رسیدن به اهداف و مقاصد می باشد (هنری[2]، 2004).

هدف‌های عملی ازجمله هدف‌های مهمی هستند که در این روش مورد توجه قرار می‌گیرند. اگر کوشش گردد از اهداف عملی (و نه هدف‌های رسمی) بهره گیری گردد، نتایج بسیار بهتری به‌ دست خواهد آمد. معمولاً اهداف رسمی به‌صورت تجریدی و انتزاعی هستند و سنجش یا اندازه‌گیری آنها مشکل می باشد. هدف‌های عملی نشان‌دهنده فعالیت‌هایی هستند که سازمان واقعاً آنها را انجام می‌دهد.

در سازمان‌های تجاری برای سنجش اثربخشی سازمان از روش مبتنی بر تأمین هدف یا نیل به هدف بهره گیری می گردد؛ زیرا می‌توان هدف‌های تولیدی شرکت را به‌آسانی اندازه‌گیری نمود. معمولاً سازمان‌ها عملکرد خود را بر حسب سودآوری، رشد، سهم بازار و بازده سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری می‌کنند (دفت، 1388 : 106).

[1] Goal Model

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Henri

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان